Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Được trang bị hệ thống máy mọc và dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Bao bì Việt Long phấn đấu đứng trong top đầu doanh nghiệp sản xuất giấy tại Hải Phòng về sản lượng và chất lượng sản phẩm với định hướng “phát triển bền vững” 

Sứ mệnh 

  • Đối với khách hàng: Xây dựng uy tín đồng hành cùng sự phát triển 
  • Đối với cấp quản lý: Trang bị kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại và sáng tạo mang lại những giá trị đột phá. 
  • Đối với CBCNV: Trang bị tư duy tích cực, chủ động trong công việc mang lại hiệu quả cao. 
  • Đối với cổ đông: Đảm bảo hiệu quả đầu tư 
  • Đối với môi trường và xã hội: Phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.
Giá trị cốt lõi 

Đối với công ty: 

  • Sáng tạo – Cống hiến – Trách nhiệm – Tận tâm – Kỷ cương – Đoàn kết.  

wiget Chat Zalo Messenger Chat