Hội thảo thuyết trình và nghiệm thu máy sóng

Ngày 12-05-2022 Lượt xem 310

Buổi thuyết trình và nghiệm thu máy sóng Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Việt Long

Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và CBCNV Công ty CPSX Bao Bì Việt Long tham gia nghiệm thu máy sóng. Dự kiến cuối tháng 05/2022 sẽ được lắp đặt và vận hành.

wiget Chat Zalo Messenger Chat