Sự kiện hoan giao lưu, gặp gỡ giữa HĐQT, BLĐ, CBCNV

Ngày 16-05-2022 Lượt xem 278

Buổi liên hoan giao lưu, gặp gỡ trao đổi giữa HĐQT, BLĐ, CBCNV Bao Bì Việt Long và Bao Bì Hùng Vương ngày 14/05/2022.

Bao gồm các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên giữa Bao Bì Việt Long và Bao Bì Hùng Vương.

Hình ảnh toàn bộ CBCNV Bao Bì Việt Long và Bao Bì Hùng Vương:Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Văn phát biểu:


wiget Chat Zalo Messenger Chat